پلنگی که هوس شکار ماهی کرد !

به گزارش اخبار حیوانات : پلنگ و هوس شکار ماهی کرد !

 

پلنگی که هوس شکار ماهی کرده بود برای به دام انداختن آن به داخل گل و لای پرید و موفق شد ماهی را شکار کند.

(تصاویر) پریدن پلنگ در گل و لای

“ابل کوئلهو” عکاس آماتور همراه با تورگردشگری به پارک ملی “بوتسوانا” رفته بود که حوال کانال آب “ساووتی” پلنگی را در حال پرسه زدن دید. این پلنگ که به نظر می رسید چیزی در داخل کانال آب توجهش را جلب کرده مدام به این طرف و آن طرف می رفت.
 
آنچه توجه پلنگ را جلب کرده بود اما یک ماهی بود؛ این شکارچی که معمولا حیوانات بزرگتر را برای شکار انتخاب می‌کند این بار هوسشکار ماهی کرده بود. در یک لحظه پلنگ که مردد است داخل گل‌ها بپرد یا نه تصمیم خود را می گیرد و می‌پرد. عکاس ۵۷ ساله که مشغول عکاسی از این لحظات خارج العاده بود توانست پلنگ را در حالیکه ماهی را شکار کرده و پیروزمندانه به دندان گرفته عکاسی کند.
 
 
(تصاویر) پریدن پلنگ در گل و لای
 
(تصاویر) پریدن پلنگ در گل و لای
 
(تصاویر) پریدن پلنگ در گل و لای
 
(تصاویر) پریدن پلنگ در گل و لای
 
(تصاویر) پریدن پلنگ در گل و لای
 
 
از بازدید شما متشکریم
/ 0 نظر / 52 بازدید